Sex pinnar, fem luft! Hur ser en pinnstol ut?

Hur stor är tårtbiten på sitsen?

Öva på att bygga stolar av papper och ståltråd.

Många glada skratt och frågor i luften.


Nu väntar torsdagsgrupperna på sin tur!