gunvortorp.jpg
Natten är mörkblå. Den är min!
Måleriet – en tyst sysselsättning.
Ingen stör jag – timmarna är fria.